selling rune full

sellling rune full for 175k

(rune large,pl8body and legs)

now selling for 170k

advice:200k=full rune+kite
kite=50k
try sellin 150k

can i reserve a kite till i got money :cool: